T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 11/12/2017

            İnsan Kaynakları
            Satın Alma
            Taşınır Kayıt Kontrol
            Gelir / Gider Tahakkuk / Vezne
            Mutemetlik
            Kalite Birimi
            Fatura
            Bilgi İşlem
            Hasta / Çalışan Hakları Birimleri
            Teknik Servis Birimi
            Danışma / Sosyal Servis/Kat Sekreterliği